27.12.2013

Ajakirja MultiLingual uues numbris avaldatakse artikkel Tilde masintõlketehnoloogia LetsMT kasutamise kohta üliõpilastele keeletehnoloogia õpetamisel. Artikli on kirjutanud teadlased, kes töötavad Kopenhaageni Ülikooli keeletehnoloogiakeskuses, mis on LetsMT tehnoloogia väljatöötamisel Tilde partner.

Artiklis annavad autorid ülevaate sellest, kuidas nad võtsid LetsMT kasutusele masintõlkeõpetuses nii bakalaureuse- kui ka magistriastmes. Kopenhaageni Ülikoolis kasutatakse LetsMT-d praktilise õppevahendina, mille abil tutvustatakse üliõpilastele statistilise masintõlke (SMT) aluspõhimõtteid.

„Meie eesmärk oli vältida õpetamisel tekkida võivaid tehnilisi raskusi, kuid samas siiski tutvustada üliõpilastele SMT aluspõhimõtteid ja anda neile praktilisi kogemusi,” kirjutavad autorid.

Artiklis selgitatakse ka lähemalt LetsMT õppetöös kasutamise eeliseid: „Selle süsteemi puhul tuli kasuks ka asjaolu, et süsteem on pilvepõhine ja üliõpilased said seda tunni ajal oma sülearvutite kaudu kasutada ilma ülikooli IT-töötajate abita.”

Tilde töötas LetsMT tehnoloogia välja koostöös mitme Euroopa tippülikooli, sh Kopenhaageni Ülikooli teadlastega ning Euroopa Komisjoni konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi toel. LetsMT masintõlketööriistu saab kohandada eri kasutajatele  – suurettevõtetele, riigiasutustele või rahvusvahelistele organisatsioonidele  –, rakendades mistahes keelekombinatsiooni või terminoloogiat.

Ajakiri MultiLingual on juhtiv teabeallikas keeletehnoloogia ja üleilmset suhtlust nõudva ettevõtluse vallas. See ajakiri on oma valdkonna usaldusväärse allikana tegutsenud juba üle 20 aasta. Nii digitaal- kui ka trükitud kujul avaldatavat MultiLingualit loeb 87 riigis enam kui 10 000 inimest.