29.04.2014

Ajakirja MultiLingual aprilli-/mainumbris ilmus Tilde terminoloogiateenuste arendusjuhi Tatiana Gornostay artikkel. Artiklis “Dreams of better terminology tools” (Unistused parematest terminoloogiatööriistadest) selgitab Gornostay terminoloogia tähtsust 21. sajandil. 


Gornostay kirjutab: “Terminoloogia on meie keelemaastiku keskne osa. Terminid on olulised mitte ainult teadlaste ja keeletöötajate jaoks, vaid neil on ka märkimisväärne roll meie kõigi elus. Olles rohkem teadlikud terminoloogiast ja selle arengust, saame kanda paremat hoolt meie keele kogu rikkuse eest.“


Artiklis tõstatatakse küsimus selle kohta, kuidas luua tänapäeva mitmekeelse maailma nõudmiste täitmiseks paremaid terminoloogiatööriistu. “Selleks on vaja muudatusi. Tähelepanu keskmes on innovatsioon ja uute keelealase töö mustrite väljatöötamine. Vajame uusi tööriistu nende põhjalike muudatuste integreerimiseks meie terminoloogiaalasesse töösse. Sellega seoses tekivad mõned küsimused. Milline näeks välja meie „unelmate“ terminoloogiatööriist või tööjaam? Kuidas see töötaks?“


Gornostay tutvustab artiklis projekti
Terminology as a Service (TaaS) (Terminoloogia teenusena) kui uut lahendust, mis toob terminoloogiatöösse põhjalikke lähenemisi. “Uus terminoloogiateenus TaaS on tõhus lahendus tagamaks, et terminoloogia kasutuselevõtt toimub veatult, järjekindlalt ja loogiliselt ning samu termineid kasutab suur arv tõlkijaid. Uue terminoloogiateenuse mudeli üks põhieeliseid olemasolevate terminoloogia ekstraktimise tööriistade ees on selle võime töödelda keerulise morfoloogiaga keeli.“


Projekti TaaS raames toimuvat uurimistööd rahastatakse Euroopa Liidu 7. raamprogrammi (FP7/2007–2013) toetuslepingu nr 296312 alusel. Platvorm TaaS on projektipartnerite (koordinaator ja põhiarendaja Tilde (Läti), uuringupartnerid Kölni Rakendusülikool (Saksamaa) ja Sheffieldi Ülikool (Ühendkuningriik) ning valdkonna partnerid Kilgray (Ungari) ja TAUS (Holland)) tulemusliku koostöö vili.Ajakiri
MultiLingual on juhtiv teabeallikas keelevaldkonna ja globaalse suhtlusvajadusega ettevõtetele. Ajakiri on kajastanud valdkonnas toimuvat juba üle 20 aasta. Digitaalse ja trükiväljaandena ilmuvat ajakirja MultiLingual loeb rohkem kui 10 000 inimese 87 riigis.