10.12.2012

Tilde asutas koos teiste juhtivate Euroopa ettevõtetega keeletehnoloogiliste uuenduste edendamiseks assotsiatsiooni LT-Innovate

Kakskümmend kuus Euroopa juhtivat keeletehnoloogiaga tegelevat ettevõtet asutasid assotsiatsiooni, et ühendada oma jõud Euroopa digivaldkonna arengu edendamisel ja kaitsta oma huvisid üha tihedamas üleilmses konkurentsis. Tilde on ainus Baltikumi keeletehnoloogia-ettevõte, kes osaleb uue assotsiatsiooni töös. Assotsiatsiooni LT-Innovate kuuluvad teiste hulgas järgmiste riikide esindajad: Ühendkuningriik, Holland, Poola, Hispaania, Ungari, Saksamaa ja Rootsi.

Assotsiatsiooni LT-Innovate veebipõhine platvorm pakub valdkonna esindajatele võimalust teabevahetuseks, aitab jälgida Euroopa keeletehnoloogiaga seotud uudiseid ja arengusuundi. See on eriti kasulik väiksemate riikide ettevõtete jaoks, kuna platvorm pakub juurdepääsu turuanalüüsi andmetele, mille põhjal saab prognoosida turu vajadusi ja modelleerida potentsiaalseid tulevikustsenaariume. LT-Innovate pakub keskkonda aruteludeks ja arvamuse avaldamiseks ning probleemide lahendamise eesmärgil koostöö tegemiseks. See pakub ka kohaliku ja Euroopa tasandi poliitikaloojatega suhtlemise tagasisidet.