Tilde on paljude rahvusvaheliste ja riiklike ühingute ning partnerlusprogrammide liige.
 

ETBL


Tilde Eesti OÜ on Eesti Tõlkebüroode Liidu liige

Eesti Tõlkebüroode Liit (ETBL) on loodud eesmärgiga korrastada Eesti tõlketurgu ning koondada ühte tõsised ja vastutustundlikud tõlketeenust pakkuvad ettevõtted.
 

Tilde on Eesti Rakenduslingvistika Ühingu liige

Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ) on asutatud, et ühendada üksikisikuid ja asutusi, kes tegutsevad rakenduslingvistika paljudes valdkondades ja soovivad kaasa aidata nende alade edendamisele Eestis.
 


Tilde Eesti OÜ on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja (ECCI) liige

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti suurim ettevõtteid esindav organisatsioon. Koja missioon on Eesti ettevõtluse arendamine.

Tilde Eesti OÜ on Eesti Terminoloogia Ühingu asutajaliige

Eesti Terminoloogia Ühing koondab paljude valdkondade asjatundjaid ja keeleteadlasi, seistes hea eestikeelse terminoloogia arendamise eest.

 

Tilde Eesti OÜ on Dokumendihaldurite Ühingu liige

Dokumendihaldurite Ühing on  juhtiv dokumendihalduse alal tegutsevate inimeste ühendus Eestis.

 
 

 Tilde Eesti on ICC Eesti liige

ICC (International Chamber of Commerce) on ainulaadne üleilmne äriorganisatsioon, mis ühendab ja esindab rahvusvahelises äris osalejaid kogu maailmas.
 

 


Tilde on ühingu European Language Resources Association (ELRA) liige

ELRA missiooniks on keeletehnoloogiasektori jaoks vajalike keeleressursside kogumine ja levitamine ning keeletehnika meetodite hindamine. ELRA pakub mitmesuguseid teenuseid, näiteks keeleressursside tuvastamine ja nende loomise edendamine, keeleressursside kontrollimine ja levitamine, süsteemide, toodete, tööriistade jms hindamine, ressursside ühtsele platvormile viimine. Tilde nõukogu esimees on valitud ELRA juhatusse.
 

 

 

Tilde on Microsofti kuldsertifitseeritud partner

Microsofti kuldsertifitseeritud partnerid on Microsofti äripartnerite eliit, kes on pälvinud klientide suurima tunnustuse. Neil on teie ärivajadustele vastavate tehnoloogialahenduste rakendamiseks vajalikud teadmised ja kogemused ning nad teevad oma tööd pühendumusega. Microsofti kuldsertifitseeritud partnerid on täitnud Microsofti suurimad nõuded ja näidanud klientettevõtetes või kohapeal Microsofti läbi viidud hindamisel, et oskavad ja suudavad juurutada Microsofti tehnoloogiate kõige töökindlamaid, tõhusamaid ja kliendi vajadusi arvesse võtvaid lahendusi. 
 

Tilde on SDL-i tehnoloogiapartner

Ettevõte SDL Trados Technologies on juhtiv globaalse infohalduse (GIM) lahenduste väljatöötaja, kes varustab ettevõtteid töövahenditega, mille abil saab kvaliteetset paljukeelset sisu kiiremini maailmaturule tuua. Loonud partnerlussuhte SDL-iga, on Tilde astunud järjekordse sammu tõlketööga seotud terminoloogiaprobleemide lahendamiseks. Selle partnerluse kaudu täiendab Tilde SDL Tradose platvormi kasutusvõimalusi. EuroTermBanki terminite SDL Tradosesse integreerimise tulemuseks on hõlpsamad ja kiiremad terminiotsingud ning korrektsem terminikasutus. Lisaks sellele integreeritakse tõlkeprofessionaalide igapäevase töö hõlbustamiseks SDL Tradosesse Tilde masintõlkelahendused. 
 

 

Tilde on ühingu Latvian Information System Cluster liige

Ühing IS Cluster loodi eesmärgiga kaasa aidata IT-ettevõtete ja nendega seotud organisatsioonide koostööle, mille sihiks on Läti infosüsteemitoodete ja -teenuste konkurentsivõime suurendamine ning rahvusvahelistele turgudele ekspordi kasvu kiirendamine. Praegu töötavad Läti 12 juhtivat IT- ja elektroonikaseadmete ettevõtet tihedas koostöös Läti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Assotsiatsiooniga (LIKTA). 
 

 

Tilde on Läti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Assotsiatsiooni (LIKTA) liige

Läti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Assotsiatsioon on kutseliit, kuhu kuulub üle 60 olulise IT- ja telekommunikatsioonitoodete ning -teenuste pakkuja ja haridusasutuse, samuti rohkem kui 150 Läti IT- ja telekommunikatsioonitööstuse valdkonnas tegutsevat üksikliiget (arvutitarkvara ja -riistvara tootjat ning elektroonikaseadmete ja telekommunikatsioonitaristu ning -teenuste pakkujat). 

 

 

Tilde on äritarkvara liidu Business Software Alliance (BSA) liige Lätis

Business Software Alliance (BSA) on organisatsioon, mis on pühendunud turvalise ja legaalse digimaailma rajamisele. 

BSA on maailma kommertstarkvaratööstuse eestkõneleja valitsuste juures ja rahvusvahelistel turgudel. Selle liikmed esindavad ühte kiirema kasvuga tööstusvaldkonda maailmas. BSA koolitab tarbijaid tarkvarahalduse ja autoriõiguse, küberkaitse ning e-kaubanduse alal ja jagab teavet muude Internetiga seonduvate probleemide kohta.
 

TAUS


 

 

Tilde on ühingu Translation Automation User Society Data Association (TDA) asutajaliige

TDA on ülemaailmne mittetulundusühing, mis pakub keeleandmete ühiskasutuseks neutraalset ja turvalist platvormi. Saate oma tõlkemälud ja sõnastikud anda ühiskasutusse ning vastutasuks pääsete juurde kõigi ülejäänud liikmete andmetele. TDA on globaalse tõlketööstuse jaoks suurepärane koostöölahendus, mis aitab oma liikmetel tõlkehaldust parendada, edendab tõlkimise automatiseerimist ja hõlbustab lokaliseerimisäri uuenduste väljatöötamist.