Idee

Keeletehnoloogiakeskuse projekti „Language Shore” eesmärk on luua Riias ülemaailmne arenduskeskus, kus tegeldaks väikekeeltega seotud tehnoloogiaga. Keskus koondaks ja koordineeriks teadusasutuste, digitaalsisuga tegelevate organisatsioonide, IT-ettevõtete, kõrgkoolide ja muude keeletehnoloogia valdkonnas tegutsevate asutuste tegevust ja koostööd.

Idee globaalne tähtsus

Kuna infotehnoloogia areneb väga kiiresti ja selle osatähtsus tänapäeva ühiskonnas võrdsete teabele juurdepääsu ning suhtlusvõimaluste tagamisel järjest kasvab, siis on ülemaailmselt suurenenud ka vajadus väikekeelte tehnoloogilise arengu järele, et vähendada lõhet, mis on ajaloolise ja digitehnoloogilise arengu kontekstis suurte ja väikeste keelte rühmade vahele tekkinud. EL-i teadusuuringute ja tehnoloogia arenduse 7. raamprogrammis on ühe prioriteedina esile toodud keeletehnoloogia arendamine. Sellest tulenevalt on toodete kaubastamise ja lokaliseerimise eesmärki silmas pidades kiiresti kasvanud kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete huvi hääletöötluse, otsingute teostamise, tõlkimise ning muude alade keele- ja sisutöötlustehnoloogiate pakutavate võimaluste vastu.
 Language Shore

Microsoft Language Portal