06.05.2011

Euroopa Komisjon on rõhutanud vajadust töötada kõigi Euroopa keelte jaoks välja keeletehnoloogiad, et Euroopa Liidu liikmesriikides elavatel inimestel oleksid teabele juurdepääsuks ja uusimate IT-tehnoloogiate kasutamiseks oma emakeeles võrdsed võimalused. Tilde kutsub Põhja- ja Baltimaade juhtivaid keeleteadlasi sel nädalal üles kokku leppima selles, mida oleks vaja ette võtta, et tagada nendes riikides kõneldavate keelte jaoks tänapäevaste tõlke-, otsingu-, kõnetöötluse jms keeletehnoloogia tööriistade kättesaadavus.

Euroopa Komisjon ja Tilde on alla kirjutanud lepingule, millega Tilde asub koordineerima Põhja- ja Baltimaade koostööd Euroopa Liidu keeletehnoloogiate arendamise projektis META-NORD. Selles projektis on esindatud kõigi osalevate riikide juhtivad teadustöökeskused: Kopenhaageni Ülikool, Helsingi Ülikool, Göteborgi Ülikool, Bergeni Ülikool, Islandi Ülikool, Tartu Ülikool ja Leedu Keele Instituut.

Üheskoos sarnaste Lõuna-Euroopa, Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa projektidega moodustab META-NORD tervet Euroopat hõlmava koostöövõrgu META-NET. Projekti eesmärk on luua tehnoloogiline infrastruktuur mitmekeelsuse tagamiseks Euroopas. Tilde koordineerib koostööd Põhjamaades ja Balti riikides ning esindab koos Läti Ülikooli matemaatika ja arvutiteaduse instituudiga selles üle-Euroopalises võrgustikus Lätit. META-NORD-i raames tegeldakse mitmesuguste keeleressursside ja -tööriistade kogumise, täiustamise ja laiemalt kättesaadavaks muutmisega. Need ressursid võimaldavad keeletehnoloogiaid arendada senisest tõhusamalt ja eemaldavad keeltevahelised barjäärid.

Euroopa Komisjoni eile avaldatud Eurobaromeetri küsitlus näitab, et 90% Interneti-kasutajatest eelistab emakeelseid veebisaite ja 55% inimesi kasutab veebi sirvimisel vähemalt mõnikord mõnda võõrkeelt. 44% vastanutest märkis, et nad ei leia veebist kogu vajalikku teavet üles, kuna teave on mõnes sellises keeles, mida nad ei mõista. Euroopa Komisjoni asepresident ja Euroopa Liidu digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: "Kui me soovime tõepoolest kaasata digitaalkeskkonda iga eurooplase, peame tagama selle, et ta saaks vajalikust veebisisust aru."

"Vastutus, mille Euroopa Komisjon on Tildele usaldanud, tähendab väga kõrget hinnangut meie senisele tööle. Uus projekt toetab ülemaailmsete uuenduste loomisega tegeleva ning teadlaste ja ettevõtete koostööd hõlmava algatuse Language Shore edasist arengut," lausus Tilde nõukogu esimees Andrejs Vasiļjevs.

Lisateavet: 

  • Euroopa Liidu koostöövõrgustik META-NET 
  • Projekt META-NORD 
  • Euroopa Komisjoni küsitlus veebisirvimise keele-eelistuste kohta

Tilde on Balti riikide juhtiv tarbetarkvara arendaja. Tilde loodi 1991. aastal. Ettevõttel on esindused Riias, Vilniuses ja Tallinnas ning töötajaid on kokku 115. Tilde peamised tegevussuunad on tõlke- ja õigekeelsustehnoloogiad, tarkvara lokaliseerimine, raamatupidamis- ja majandustarkvara.

 

Riia, 12. mai 2011