Ettekanne Eesti tõlketuru olukorrast OPTIMALE regionaalsel kohtumisel

Tilde Eesti OÜ tegevdirektor Margit Kurm esines 17. juunil 2011 Vilniuse Ülikoolis peetud OPTIMALE regionaalsel kohtumisel WP4 ettekandega Eesti tõlketuru olukorrast.

Kohtumise teemaks oli "Turu ja ühiskonna vajaduste monitoorimine ning tõlkijakoolituse olulised professionaalsed nõuded". Kohal oli 40 osalejat Poola, Leedu, Läti, Soome ja Eesti ülikoolidest ning tõlkebüroodest.

OPTIMALE (Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe) on Erasmuse programmi akadeemiline võrgustik, millesse kuulub 70 partnerit 32 Euroopa riigist (27 neist Euroopa Liidust).

Euroopa Komisjon annab Tildele juhtrolli Põhja- ja Baltimaade keeletehnoloogiate alase koostöö koordineerimisel

Euroopa Komisjon on rõhutanud vajadust töötada kõigi Euroopa keelte jaoks välja keeletehnoloogiad, et Euroopa Liidu liikmesriikides elavatel inimestel oleksid teabele juurdepääsuks ja uusimate IT-tehnoloogiate kasutamiseks oma emakeeles võrdsed võimalused. Tilde kutsub Põhja- ja Baltimaade juhtivaid keeleteadlasi sel nädalal üles kokku leppima selles, mida oleks vaja ette võtta, et tagada nendes riikides kõneldavate keelte jaoks tänapäevaste tõlke-, otsingu-, kõnetöötluse jms keeletehnoloogia tööriistade kättesaadavus.

EAS otsustas toetada Tilde Eesti OÜ müügisüsteemi ning töötajate teadmiste ja oskuste arendamise projekti

EAS otsustas toetada  Tilde Eesti OÜ müügisüsteemi ning töötajate teadmiste ja oskuste arendamise projekti  „Teadmiste ja oskuste arendamise toetuse programmi“  raames.  Toetus tuleb  Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Meie partneriks selles projektis on Mercuri International  Eesti AS (link http://www.eas.ee/toetatud-projektide-andmebaas/toetatud-projektid-alate...)

Tarkvaraline terminoloogiatööriist Tildest

Tilde andis välja Microsoft Wordi jaoks mõeldud EuroTermBanki terminoloogia lisandmooduli.

EuroTermBanki terminoloogia lisandmooduli abil pääsete Wordi terminipaneelil juurde ligikaudu kahele miljonile terminile ning enam kui sajale EuroTermBanki kogumile ja andmebaasile. Andmebaaside kasutamisest on abi nii tõlkimisel, terminiotsingul kui ka õppimisel.

Lisandmooduliga töötamisest saab ülevaate EuroTermBanki kodulehelt.

Pages