27.02.2015

Tippkohtumine, mis on Euroopa Liidu Nõukogu 2015. aasta eesistumise ametlik üritus, toimub 27.–29.aprillil. Läti president Andris Bērziņš nõustus olema mitmekeelse ühtse digituru teemalise Riia tippkohtumise patroon.
Riia tippkohtumise korraldajaid esindanud Andrejs Vasiļjevs ja Rihards Kalniņš ettevõttest Tilde tutvustasid president Bērziņšile Riia tippkohtumise eesmärke. Samuti räägiti sellest, kuidas keeletehnoloogiad, nagu masintõlge, teevad digiajastul võimalikuks mitmekeelse ühtse digituru ja edendavad keeli.
Riia tippkohtumisele kogunevad valitsusametnikud, ärivaldkonna liidrid, tehnoloogiaarendajad ja keeleteadlased, kes kujundavad ühtse arusaama Euroopa mitmekeelsest ühtsest digiturust. Riia tippkohtumise korraldab Euroopa Komisjon (kommunikatsioonivõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat) koostöös keeletehnoloogiate assotsiatsiooni LT-Innovate, Euroopa uurimisvõrgustiku Meta-Net ja keeletehnoloogiaettevõttega Tilde.
Üritusel teevad huvipooled koostööd selle nimel, et välja töötada ühtne strateegia, seada eesmärgid, panna alus partnerlusele, algatada konkreetsed tegevused ning esitada lahendusi, mis aitavad luua uuendustel, automatiseerimisel ja nutikal koostööl põhineva ühtse keelebarjäärideta digituru.
Riia tippkohtumise tulemusena on Euroopa taas sammu võrra lähemal keelebarjääri ja ühtlasi ka ühtse digituru rakendamise teel seisva suurima takistuse ületamisele. Kokkuvõttes tähendab see suuri majanduseeliseid nii Euroopa ettevõtetele kui ka tarbijatele, sest tooted ja teenused muutuvad kättesaadavaks ja mõistetavaks kõigi EL-i keelte kõnelejatele. Rohkem infot: http://www.rigasummit2015.eu/