15.01.2014


Keeletehnoloogia ettevõte Tilde 
on välja andnud masintõlkeplatvormi LetsMT uue versiooni. Ennekõike kutselisi tõlkjaid silmas pidades on lisatud uusi võimalusi, mis muudavad kasutamise palju mugavamaks ja suurendavad oluliselt tõlkeviljakust.


LetsMT uus versioon juhib tähelepanu masintõlke kasvavale tähtsusele keeleteenuste pakkujate põhitööriistana. Masintõlke kitsaskohtade kõrvaldamine professionaalsete tõlgete tarbeks muudab tervet tööstusharu.


Tilde tegevjuht Andrejs Vasiljevs:
„LetsMT arendamisel peame pidevalt silmas üha arvukamate kasutajate tagasisidet. Uue versiooni loomisel oleme leidnud uuenduslikke lahendusi, mis vastavad kasutajate nõudmistele. On vaimustav näha, kuidas tehnoloogia võib aidata seljatada keelebarjääri, millest eriti võidavad kutselised tõlkijad. LetsMT uus versioon aitab tõlkijatel toime tulla üha kasvava tõlkevajadusega.”


LetsMT abil saavad kasutajad hõlpsasti luua omaenda kohandatud masintõlkesüsteemi, mis vastab just nende tõlkevajadustele.
Masintõlkesüsteemi loomiseks laadivad kasutajad üles kutseliste tõlkijate tõlgitud dokumente, nende koostatud terminibaase ja sõnastikke. Süsteem õpib tõlkima üleslaaditud andmetele tuginedes. Lehel tõestusmaterjal on võrdlusandmed selle kohta, et väikekeelte ja valdkonnapõhiste tekstide puhul on LetsMT tõhusam kui Google Translate või Microsoft Bing Translator.


LetsMT uus versioon pakub piiramatut võimsust suuremahuliste tõlkeprojektide elluviimiseks, sest minutis tõlgitavate lausete arvu piirangud on kaotatud.
LetsMT süsteemi saab nüüd kohandada vastavaks kui tahes suurele tõlkemahule.


Lisaks on LetsMT tõrgeteta integreeritud sellistesse tõlketööriistadesse nagu SDL Trados ja MemoQ.
Nendesse tõlketööriistadesse integreerituna võimaldab LetsMT kutselisele tõlkijale kiiret masintõlkeabi.


Lisaks sisaldab LetsMT uus versioon tehnoloogiat, mis oskab toime tulla kasutajaliideste stringides ja tehnilistes dokumentides esinevate märgendite ja kohatäidetega.
Seni tähendasid just märgendid ja kohatäited masintõlkesüsteemi jaoks parajat peavalu.


LetsMT uue versiooni abil saab tõlkida terveid dokumente vaid ühe nupuvajutusega, säilitades samal ajal originaaldokumendi vormingu, see aga on ülioluline nii kutseliste tõlkijate kui ka igapäevakasutajate jaoks.
LetsMT abil saab tõlkida mitmesuguses vormingus dokumente, kaasa arvatud Wordi, TMX- ja XLIFF-faile.


Veel võimaldab Tilde LetsMT tõlkekvaliteedi parandamiseks rakendada kasutaja enda terminoloogiat; ka see on seni olnud masintõlkesüsteemide nõrk külg.
LetsMT arvestab nüüd tõlkides kasutaja terminikogudega ning tagab terminitõlke vastavalt kasutaja nõudmistele.


1991. aastal asutatud Tilde on üks juhtivaid keeletehnoloogiaarendajaid. Ettevõttel on kontorid kõigis kolmes Balti riigis.
Lisaks masintõlketehnoloogiale LetsMT kuuluvad Tilde tuntud keeletehnoloogiatoodete hulka ka õigekeelsustööriistad, veebisõnastikud, kõnetuvastustehnoloogia ning mobiilseadmete tõlkerakendused.