05.11.2012

Tilde Eesti OÜ kogub riikliku programmi „Eesti keeletehnoloogia (2011–2017)“ rahalisel toel inglise-eesti paralleelkorpust. Kolmeaastase projekti eesmärgiks on aidata kaasa sellise olukorra saavutamisele, kus mitmesugused kommerts- ja kogukondlikud masintõlkesüsteemid pakuvad kvaliteetset tõlketeenust, masintõlkesüsteemide teenused on lõppkasutajatele võimalikult väheste piirangutega (tasu, maht, kasutatavad platvormid) kättesaadavad ning sõltuvus üksikutest masintõlketeenuste kommertsteenusepakkujatest ei ole kriitiline ja on asendatav avatud ning vabavaraliste lahendustega.

Vaata lisaks

Kontakt: keeletehnoloogia@tilde.ee