Proovi Tilde kõnetehnoloogiaid

Kõnetehnoloogiad eesti keele jaoks

Kõnetuvastaja muudab kõne tekstiks eelnevalt salvestatud helifaili või dikteeritud teksti põhjal. Siinne prototüüp on mõeldud üldise kõne jaoks, mis sisaldab igapäevases elus rohkem kasutatavat sõnavara.

Korduma kippuvad küsimused

Millised helifaili vormingud on toetatud?

Üles võib laadida helifaile, mis on ühes järgmistest vormingutest: .m4a, .mp3, .wav, .wma.

Milline on kõnetuvastuse teenuse kvaliteet?

Kõnetuvastuse kvaliteet sõltub helisalvestise kvaliteedist – mida selgemini on tekst sisse loetud, seda täpsem on tulemus.

Millises keeles on see kõnetuvastusteenus kasutatav?

Praegu on võimalik tuvastada eesti keeles räägitud teksti.

Mitme minuti pikkuse helifaili võib üles laadida?

Praegu on soovitatav helifaili pikkus kuni 15 minutit.

Millises vormingus võib saada teksti?

Kasutaja võib teksti saada ja avada ühes neist kahest vormingust: .txt ja .srt.

Kui kaua pärast helifaili üleslaadimist saab tuvastatud teksti kätte?

Ühe minuti pikkuse helifaili muutmine kirjalikuks tekstiks võtab aega umbes ühe minuti. Pikema helisalvestise töötlemine võtab rohkem aega.

Kuidas ma teada saan, et helifail on muudetud tekstiks?

Kohe kui kõne tuvastamine helifailist on edukalt lõpetatud, saadetakse sisestatud e-posti aadressile link, millel on saadaval kirjalik tekst.

P. S. Kui sa ei leia mõnele oma küsimusele vastust, kirjuta aadressil kone@tilde.ee.

KASUTAMISTINGIMUSED

Teie isikuandmete töötlemist sätestavad käesolevad tingimused, Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadus ja teised õigusaktid.

Äriühingule Tilde on oluline teie andmete turvalisus, seetõttu on sisestatud andmed konfidentsiaalsed ja neid ei edastata kolmandatele isikutele.

Salvesatud andmeid võidakse kasutada osutatava teenuse täiustamiseks.

See protsess on mehaaniline, mistõttu andmete kasutamine ei võimalda teid ei otseselt ega kaudselt tuvastada.

Me ei edasta teie isikuandmeid ilma teie eraldi nõusolekuta kolmandatele isikutele, välja arvatud Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel.

Neile tingimustele laienevad Eesti Vabariigi seadused.

Te kinnitate ja garanteerite, et teil on olemas vajalikud volitused, et esitada sisu kõnetuvastuse platvormile, ning see esitamine ei ole vastuolus intellektuaalomandi kaitse seadustega.

Kõnetuvastuse ja -sünteesi teenus on mõeldud kasutamiseks mitteärilistel eesmärkidel, et tutvuda selle lahenduse pakutavate võimalustega. Ärilistel eesmärkidel kasutamine ega muudesse lahendustesse integreerimine ei ole ilma Tilde Eesti OÜ nõusolekuta lubatud.

Nende tingimuste täitmisel tekkida võivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse need Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras.

Kas soovid kasutada Tilde kõnetehnoloogiaid?

Võta meiega ühendust aadressil: