05.12.2012

Prime Investmenti 2012. aasta esimese poolaasta uuringu tulemuste kohaselt on Tilde Baltikumi parimate IT-ettevõtete hulgas 12. kohal.

Prime Investmenti uuring hindab Baltikumi juhtivaid IT-teenuste pakkujaid arendatud IT-teenustest saadud tulu põhjal (v.a riistvara müük ja muudes riikides loodud tarkvara levitamine). Uuringuid tehakse alates 2002. aastast.

Lisateavet leiate veebilehelt

Prime Investment on üks Baltikumi juhtivaid investeerimisettevõtteid, mis keskendub heategevusele, ettevõtete liitumisele ja hangetele, ettevõtete ümberkorraldamisele ning strateegilisele nõustamisele.