16.11.2015

Tilde pakub kohandatavat masintõlke (MT) täisteenuseplatvormi. Sellel töökindlal ja hõlpsasti laiendataval platvormil saab välja arendada täielikult kohandatavaid masintõlkesüsteeme konkreetsete keelepaaride ja valdkondade jaoks.

Kohandatavaid masintõlkesüsteeme võib majutada pilveteenustes, kus neile on lihtne juurde pääseda, või kliendi enda IT-taristus.

Pärast arendustööd saab masintõlkesüsteeme integreerida kliendi kõige nõutavamatesse rakendustesse, et muuta need mitmekeelseks. Sellised rakendused on näiteks

       ettevõtte sisevõrk

       klienditeenindusfoorumid

       asutusesisesed teatesüsteemid

       mobiili- ja arvutirakendused

       kohandatud tõlketööriistad

Masintõlkesüsteemide kasutajad saavad automaatselt tõlkida tekste, eri vormingutes tervikdokumente ja veebisaite. Dokumenditõlgetes jäävad alles algne vormindus, nimed ja märgendid (nt HTML-kood). 

Kohandatavad masintõlkesüsteemid võimaldavad kasutajatel ületada tööl keelebarjääri ja luua toimiva mitmekeelse töökeskkonna.

Tehnoloogia

Oma tänapäevase platvormi abil saab Tilde muuta klientide kõikvõimalikud tekstikogumid kohandatud masintõlkesüsteemideks. Süsteemi kohandatakse kliendi keele, stiili ja terminoloogia järgi. Nii on võimalik saada palju täpsemaid, ühtlasemaid ja kvaliteetsemaid tõlkeid kui Google Translate’i sarnaste veebis kättesaadavate üldiste (kohandamata) tõlketeenuste abil. 

Lisaks kliendi enda andmetele (terminoloogia, tõlkemälud, sõnastikud, paralleel- ja ükskeelsed tekstid jne) kasutatakse kohandamisel keeleressursse (paralleelandmeid, ükskeelseid andmeid, finantsterminoloogiat jms). 

Tilde tehnoloogia võimaldab kohandada tõlkeid dünaamiliselt kliendi kasutatavate terminitega, võttes arvesse konteksti ning grammatilisi lõppe ja tunnuseid. See on eriti oluline muutevormirikaste keelte puhul, nagu Balti ja Skandinaavia riikide ning Kesk- ja Ida-Euroopa keeled. Terminoloogia lisamine masintõlkemootoritele on aidanud tõlkekvaliteeti tunduvalt parandada.

Teenused

Tilde pakub tervikteenust masintõlkesüsteemide kohandamiseks erialavaldkondadele. Tervikteenuse käigus muudetakse töötlemata andmed täielikult kohandatud masintõlkesüsteemideks. Teenused hõlmavad järgmist:

       Andmetöötlus

o     Mitmesugustes failivormingutes andmete puhastamine ja joondamine, ettevalmistus masintõlkemootori õpetamiseks 

       Automaatne korpusekogumine 

o     Paralleelkorpuste kogumine ja ekstraktimine veebist automaatsete ekstraktimisviiside abil

       Terminoloogiahaldus

o Masintõlkemootorite dünaamiline kohandamine õigetes grammatilistes vormides valdkonnaterminitega.

       Lingvistilised komponendid kvaliteedi parandamiseks

o     Kliendi vajadustest lähtuv lingvistiliste komponentide väljatöötamine konkreetsete keelepaaride ja keerukate keelte jaoks

       Tõlkemasina õpetamine ja häälestamine

o     Masintõlkeprogrammide õpetamine paralleelandmete (tõlkemälud), ükskeelsete andmete ja terminikogude (sõnastike) abil

       Kvaliteedi hindamine

o     Saate vähendada järeltoimetamisele kuluvat aega, kui valite masintõlketulemustele kvaliteedihinnangu (QE) lävendi.

Turvalisus

Erinevalt veebis kättesaadavatest tõlketeenustest on Tilde välja töötatud kohandatavad masintõlkesüsteemid väga turvalised. Tõlgitud tekste ja dokumente (üleslaaditud faile) ei kasutata uuesti ega jagata kolmandate isikutega. Kuna dokumendid jäävad turvalisse virtuaalkeskkonda kliendi kontrolli alla, võivad kliendid tõlkida ka konfidentsiaalseid dokumente.

Juhtumiuuringud

Masintõlketeenus Läti valitsusele

2014. aastal valmis Tildes Läti valitsusele mõeldud masintõlketeenus nimega Hugo.lv. Teenus võimaldab automaattõlget läti keelest inglise keelde ja vastupidi ning läti keelest vene keelde. Selle abil saab tõlkida tekste, dokumente ja veebisaite.

Hugo.lv on kohandatud läti keelele ning mõeldud spetsiaalselt avaliku sektori dokumentide tõlkimiseks.  Seepärast võimaldab Hugo.lv palju paremat tõlkekvaliteeti kui veebis laialdaselt kättesaadavad üldised tõlkesüsteemid.

Hugo.lv on täielikult integreeritud avaliku sektori platvormide ja veebisaitidega, mis võimaldab e-valitsuse teabele ja e-teenustele ligi pääseda mitmes keeles. Teenus on integreeritud ka Läti e-teenuste platvormile Latvija.lv. Hugo.lv on Läti panus Euroopa Liidu tõlketaristusse CEF.AT.

2015. aasta septembris nimetati Hugo.lv konkursi World Summit Award auhinna nominendiks valitsus- ja avatud andmete kategoorias. 

Masintõlketeenus Läti EL-i eesistumiseks 2015. aastal 

2015. aastal töötas Tilde välja masintõlketeenuse Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks. Tõlketeenus The EU Presidency Translator töötati välja spetsiaalselt rahvusvahelise pressi ja EL-i delegaatide jaoks, kes osalesid 2015. aasta eesistumise ametlikel üritustel.

Tõlketööriista abil said ajakirjanikud ja delegaadid jälgida EL-i eesistumise kajastust Läti meedias, lugeda kohalikke veebisaite, tõlkida pressimaterjale ja muid inglise keelde tõlkimata uudisteallikaid ning tutvuda valitsuse dokumentidega.

EU Presidency Translator võimaldas tekstide, dokumentide ja veebisaitide kohest tõlkimist. Tõlketööriist oli kättesaadav arvuti- ja mobiilirakendusena. EL-i eesistumise peakorteris avati kaks tõlkekioskit.

See oli esimene kord, kui nii kõrgetasemelisel üritusel kasutati mitmekeelse suhtlemise hõlbustamiseks masintõlketööriista. 

Koostöö Microsoftiga

Tilde on teinud Microsoftiga koostööd mitme masintõlkemootori terviklikul väljaarendamisel. Koostöö vältel töötasid Tilde teadlased Microsofti peakorteris USA-s Washingtoni osariigis Redmondis. 

Nende töö tulemus kajastus veebipõhises Bingi tõlketeenuses, mis on maailmas üks populaarsemaid veebitõlkemootoreid. Tänu Tilde ja Microsofti koostööle edestas Bing tõlkekvaliteedilt Google Translate’i.

Tilde koostöö Microsoftiga on märgitud ära Bingi veebiliideses, millel on igas kuus miljoneid kasutajaid. Tilde on ka pikaajaline Microsofti tõlkepartner.

Koostöö CEF.AT-iga

Alates 2015. aastast aitab Tilde Euroopa Komisjonil luua üleeuroopalist masintõlketaristut, mis hõlbustab mitmekeelset suhtlust ja dokumentide ning muu keelelise sisu vahetamist Euroopas. Platvorm CEF.AT (Connecting Europe Facility, Automated Translation – Euroopa ühendamise rahastu, automaattõlge) sisaldab automaattõlkesüsteeme kõigi EL-i keelte ja mitmesuguste valdkondade jaoks.

CEF.AT-i tõlkesüsteemid integreeritakse avalike veebiteenustega nagu Europeana, avatud andmete portaal ja vaidluste veebipõhise lahendamise platvorm. CEF.AT abil astub Euroopa sammu lähemale keelebarjääride kõrvaldamisele

Tilde teeb CEF.AT-iga olulise partnerina koostööd kahes suures projektis: „Mitmekeelse andmete ja teenuste taristu suunas“ (MLi) ja „Euroopa keeleressursside koordineerimise meede“ (ELRC). 

 

Teavet Tilde kohta

Tilde on üks Euroopa keeletehnoloogia juhtivaid novaatoreid. Tilde töötab välja digitaalajastu keeleteenuseid: masintõlkesüsteeme, veebipõhiseid terminoloogiateenuseid, tõlkerakendusi mobiilseadmetele ja õigekeelsustööriistu. 

Nii riigiasutused ja rahvusvahelised kontsernid kui ka suured ja väikesed keeleteenuse pakkujad kasutavad Tilde tooteid ja teenuseid, et suurendada jõudlust ja hõlbustada igapäevast mitmekeelset suhtlust. 

Eriti märkimisväärsed kogemused on Tildel keeletehnoloogia väljaarendamisel keerukate ja muutevormirikaste keelte, eelkõige väiksemate Euroopa keelte jaoks. 

 

Tilde, kellel on kontorid kolmes riigis ja partnereid kogu maailmas, ühendab üle saja arvutilingvisti, tarkvarainseneri, keeleteadlase, terminoloogi ja kutselise tõlkija andeid ja oskusi. 


Martin Luts

Tilde Eesti keeletehnoloogia arendusjuht

Telefon: +372 5824 9201

martin.luts@tilde.com

http://www.tilde.ee/keeletehnoloogiad/masintolge