Täpse pakkumise tegemiseks vajame tõlgitavaid faile, et neid tõlkemahu, hinna ja tähtaja määramiseks analüüsida ning koostada täpne arvestus, millest me ka kinni peame.

Tõlgitava mahu analüüsiks kasutame tõlketarkvara, mis näitab ära tekstis esinevad korduvad osad (laused punktist punktini, mis võib olla näiteks üks sõna kuni mitu rida), mille hind on teie jaoks soodsam. Korduvalt tellivatele klientidele loome tõlkemälu, mis mitmesuguste tööde tõlkimise käigus pidevalt suureneb. Kui tõlgitavate lausete jaoks on tõlkemälus vasted olemas, saab klient jällegi tõlkekulusid kokku hoida.  

Lugege tõlkemälu kasulikkusest siit!

 

Lokaliseerimis- ja tõlketeenuse hind põhineb originaalteksti sõnade arvestusel (korduvate lõikude tariifid on proportsionaalselt väiksemad). Üks arvestuslik tõlkelehekülg sisaldab 1800 tähemärki (koos tühikutega) ehk 250 sõna. Tehniliste või muude sõnaarvestusega mitteseotud tööde hind põhineb kulunud ajal (tunnihind).

Kõikidele hinnapäringutele vastame hinnapakkumisega. Eelistame alati potentsiaalse kliendiga vestelda, et välja selgitada tema vajadused ja eesmärgid.

 

Küsige meilt pakkumist!