Lokaliseerimise pakett

Pakume mitmekülgset lokaliseerimisteenuste paketti, mis sisaldab

 • tarkvaratoote kasutajaliidese ja spikrifailide lokaliseerimist
 • toote dokumentatsiooni ja turundustekstide tõlkimist
 • veebilehtede sisu lokaliseerimist
 • terminitööd ja tehniliste tekstide koostamist
Kõik tõlked läbivad keelelise, terminoloogilise ja tehnilise kontrolli. 

 

Tõlkimise ja toimetamise pakett

Lähtume põhimõttest, et tõlge peab vastama originaalmaterjalidele ja olema sihtrühmale arusaadav. Tõlge koos toimetamisega annab parima tõlketulemuse. Toimetaja tugi annab tõlkijale võimaluse juba tõlkimise käigus toimetajaga mitmesugustes küsimustes jooksvalt konsulteerida. Hilisem toimetajapoolne teksti läbivaatus sisaldab tõlke sisulist ja keelelist kontrolli, lisaks tehakse vajalikke stiiliparandusi ning kõrvaldatakse näpuvead.

Teenus sisaldab

 • tõlkimist
 • sisulist ja keelelist toimetamist
 • tõlkemälu loomist
 • teksti lõplikku ülevaatust
 • algse kujunduse säilitamist
 • hilisemate parandusettepanekute sisseviimist

Tõlkimise lihtjuhtude pakett

Seda teenust soovitame kasutada ainult selliste materjalide tõlkimisel, mis ei ole kvaliteedikriitilised ja mille puhul on tähtis eelkõige tähenduse edasiandmine. Tõeliselt kvaliteetse töö saame tagada ikkagi ainult siis, kui tellitud on ka tõlke toimetamine.

Teenus sisaldab

 • tõlkimist
 • korrektuuri
 • tõlkemälu koostamist
 • teksti lõplikku ülevaatust
 • algse kujunduse säilitamist
 • hilisemate parandusettepanekute sisseviimist


Lisateenused

Terminoloogia loomine ja haldamine

Terminoloogia kannab endas kliendi toote või teenuse olemust. Tõlketööd alustades määratakse koostöös kliendiga kõigepealt kindlaks kasutatavad terminid. Terminibaas on tõlkijale väga suureks abiks ja aitab säilitada tekstides terminoloogilist ühtsust. Paljudel ettevõtetel on ka juba olemas terminibaasid, mis sisaldavad nende erialal või toodetes/teenustes kasutatavaid termineid.

Pakume

 • uue asjakohase terminoloogia loomist, mis vastab eesti keele reeglitele ja kliendi nõuetele
 • kliendi tekstides leiduvate terminite läbivaatust ja ühtlustamist

Lähteteksti keeleline toimetamine

Kui te ei tunne end eesti keeles väljendades kindlalt ja soovite, et asjatundja vaataks teie loodud teksti üle, siis selleks just keelelist toimetamist pakumegi. Keeleline toimetamine on teksti keeleline läbivaatus, mille käigus parandatakse

 • õigekeelsusvead
 • lausestusvead
 • stiilivead
 • näpuvead
 
Tõlkemälu teenus

Igast tõlkest saab luua tõlkemälu, kui on olemas lähte- ja sihtkeelefailid. Tõlkemälu aitab kaasa terminite ja väljendite järjepidevusele, korduskasutusele, stiiliühtsusele ja kiirendab tõlkimist. Tarkvaras, veebilehtedel ja kasutusjuhendites on tihti palju sama sõnastusega teavet ning tõlkemälude kasutamine vähendab tunduvalt töömahtu. Kliendile tähendab see nii tõlke paremat kvaliteeti kui ka korduvate tekstiosade arvelt soodsamat hinda.

Teenus sisaldab

 • tõlkemälu loomist olemasolevate lähte- ja sihtkeelefailide alusel
 • tõlkemälu loomist tõlkimise käigus
 • mälufailile atribuutide lisamist, et hiljem oleks võimalik lausete päritolu kindlaks teha
 • mälude ühendamist
 

Tõlkekvaliteedi hindamise teenus

Tõlkekvaliteedi hindamine annab võimaluse saada reaalne ülevaade juba tellitud tõlke kvaliteedist. Kui soovite teavet selle kohta, milline on teie tellitud tõlke tegelik kvaliteet ja kas see läbiks ka spetsialisti tehtud kvaliteedikontrolli, siis on tõlkekvaliteedi hindamine üks võimalus selle teadasaamiseks. Oleme tõlkekvaliteedi hindamises tunnustatud partner paljudele globaalsetele tõlkevahendajatele.
 
 Teenus sisaldab 

 • tellitud tõlketöö pistelist kontrolli olenevalt tõlketöö mahust
 • tõlkevigade üksikasjalikku ülevaadet
 • tõlkevigade kategooriate üksikasjalikku ülevaadet
 • tõlkevigade raskusastmete üksikasjalikku ülevaadet
 • tõlke üldist hinnangut
 • tõlkekvaliteedi hindamise tulemust (VASTAV või MITTEVASTAV)
 
 

 

Kujundamise teenus

Enamasti on algteksti kujunduse ja vormingu säilitamine väga lihtne. Kui aga tegemist on PDF-vormingus failiga, mille algvormingus dokumenti enam olemas pole, on kujunduse säilitamine ajamahukam. Olenevalt failis sisalduvate jooniste, diagrammide ja muude piltide rohkusest võtab kujundamine aega. Meil on olemas inimesed, vahendid ja oskused, mis võimaldavad teil rohkeid kujunduselemente sisaldava faili saada tagasi tõlgitult nii, et säilib ka faili kujundus.
Algfailide olemasolu korral on töö aga kiirem, täpsem ja soodsam.

 

Keeletoe teenus

Keeletoeteenus on mõeldud neile, kes soovivad, et keelespetsialist vaataks nende esitluse enne avalikkuse ette astumist läbi, teeks vajalikud parandused ja annaks nõu keeleliselt kindlamaks esinemiseks.

Keeletoeteenust pakume eesti- ja ingliskeelsete tekstide puhul.