07.01.2014

Kolme masintõlkesüsteemi – Tilde LetsMT, Google Translate’i ja Microsofti Bing Translatori – võrdleva hindamise käigus selgus, et LetsMT pakub Balti riikide keelte jaoks kõige parema kvaliteediga tõlkeid. Hindamine viidi läbi masintõlke hindamise meetodi  BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) järgi, millega hinnatakse seda, kui täpne on masintõlgitud tekst võrreldes inimtõlgitud dokumendiga, mille on tõlkinud professionaalne tõlkija.


2013. aasta lõpus viisid Tilde insenerid läbi hindamise, mille käigus selgus, et LetsMT tulemused on paremad kui Google Translate’i ja Microsofti Bing Translatori omad järgmiste keelepaaride korral: inglise-läti, läti-inglise, inglise-leedu, leedu-inglise, inglise-eesti ja eesti-inglise. Kõikidel juhtudel oli LetsMT BLEU punktide arv märgatavalt suurem (vt järgmist tabelit).


Tilde LetsMT arendati välja Euroopa Komisjoni toel koos Euroopa juhtivate ülikoolide uurijate rühmaga. LetsMT-d saab kohandada erinevate keelepaaride jaoks ning see sobib väga hästi väiksemate keelte korral. Kasutajad saavad treenida oma kohandatud süsteeme, kui laadivad üles terminoloogiakogumid, tõlkemälud ja sõnastikud.